Airbnb Experiences là một phần của nền tảng chia sẻ nhà của Airbnb. Nó cho phép cá nhân và doanh nghiệp cung cấp các hoạt động và trải nghiệm địa phương cho khách du lịch. Các trải nghiệm này bao gồm mọi thứ từ lớp học nấu ăn địa phương, tour tham quan, hoạt động thể thao đến các trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa.

Ưu điểm của Airbnb Experiences:

  • Tập trung vào trải nghiệm địa phương và tương tác với người dân địa phương.
  • Mang lại trải nghiệm cá nhân và độc đáo cho du khách.
  • Thường có quy mô nhỏ, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng lớn.

Airbnb Experiences có vai trò quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm du lịch và hoạt động giải trí cho du khách. Tuy nhiên, chúng phục vụ các mục tiêu khác nhau và có cách tiếp cận khác nhau đối với thị trường du lịch. Airbnb Experiences tập trung vào trải nghiệm địa phương và tương tác với người dân địa phương, trong khi Klook tập trung vào dịch vụ du lịch trực tuyến và đặt vé cho các hoạt động giải trí và vận chuyển.

Showing the single result